Bestrating

Bestrating

Wietse Tuin- en Terreininrichting staat bekend om zijn ambachtelijk vakmanschap. Nauwkeurigheid staat voorop bij het uitvoeren van onze bestratingswerkzaamheden.

Wij verzorgen de aanleg van (sier-)bestrating voor zowel particuliere klanten als bedrijven. Omdat we allerlei machines tot onze beschikking hebben is het mogelijk om alle tuin- en terrein ideeën uit te voeren. U kunt daarbij denken aan renovatie van de bestrating van onder andere: terrassen, opritten, paden en overige terreinen.

Bestrating, een kwestie van smaak.

Elk tuinidee is persoonlijk en een kwestie van smaak. Bij de keuze van de bestratingsmaterialen en de aanleg spelen meerdere aspecten een rol.

• Welke stijl past bij de woning?
• Wat zijn de trends?
• Wat is het budget, kunnen er materialen worden hergebruikt?
• In welk verband worden de stenen gelegd?

Misschien heeft u al een duidelijk idee van uw nieuwe tuin en zelf een schets gemaakt. Voorafgaand aan de werkzaamheden nemen wij altijd in een persoonlijk gesprek door hoe de bestaande situatie is, welke wensen onze klant heeft over de aanleg van de bestrating en welke soort bestrating er gebruikt zal worden.

Wij kunnen alle materialen leveren en geven graag adviezen bij de inrichting van uw toekomstige tuin. Wietse Tuin- en Terreininrichting voert de bestrating uit van o.a.:

• Terrassen en tuinpaden
• Opritten
• Parkeerplaatsen
• Bestrating van bedrijfsterreinen.

Aanleg nieuwe bestrating

We voeren eerst de nodige voorbereidende werkzaamheden uit. De bestaande bestrating wordt verwijderd, de vrijgekomen grondstoffen en bestratingsresten worden afgevoerd. Er wordt een laag vulzand aangebracht in de oppervlakte en tot slot leggen wij nieuwe bestrating aan.

Voorafgaand aan de werkzaamheden nemen we in een persoonlijk gesprek door welk soort bestrating er gebruikt zal worden. Wellicht heeft u hier een duidelijk idee bij of heeft u zelfs al iets uitgezocht. Wij kunnen de materialen leveren en geven uiteraard ook adviezen bij de inrichting van de tuin.

Herbestrating

Uiteraard is het ook mogelijk om de bestrating opnieuw aan te leggen. Vaak wordt deze mogelijkheid toegepast in verband met bodemverzakkingen. De bestaande bestrating wordt eerst verwijderd, vervolgens worden de omrandingen opnieuw geplaatst. Het zandbed wordt hersteld en opnieuw verdicht en hierna wordt de bestrating weer opnieuw teruggelegd.